ADAB PENUNTUT ILMU

28 Nov 2012

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Keutamaan dan Adab Menuntut Ilmu -2 serta Perkara Yang Harus Dijauhi Oleh Penuntut Ilmu
ADAB PENUNTUT ILMU
Adab dalam menuntut ilmu adalah perkara yang sangat penting, maka dari itu para ulama senantiasa memperhatikan adab-adab tersebut.
Berikut adalah sambungan dari artikel Keutamaan dan Adab Menuntut Ilmu -1 [Hilyah Tholibil Ilmi] yang membahas tentang adab dan hal-hal yang harus di hindari oleh seorang penuntut ilmu
Suatu ketika Imam Laits Bin Saad melihat para penuntut hadits, kemudian beliau melihat ada kekurangan dalam adab mereka, maka beliau berkata: Apa ini!, sungguh belajar adab walaupun sedikit lebih kalian butuhkan dari pada kalian belajar banyak ilmu”. (Al-Jami:1/405)
Menuntut ilmu adalah ibadah.
Mutabaah (Mengikuti petunjuk Rosulillah).
http://www.novieffendi.com/2012/04/keutamaan-dan-adab-menuntut-ilmu-2.html

Tujuan Menuntut Ilmu
“…(Allah) yang mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari (kandungan) ilmu Allah melainkan apa yang Allah kehendaki (memberitahu kepadanya).” - Surah Al Baqarah 2 : 255
Pengenalan
Ilmu
Di dalam al-Quran ilmu dapat dimaksudkan dengan pelbagai makna, tetapi di sini cukuplah dengan membicarakan pengertian ilmu itu dalam Bahasa Melayu sahaja. Ilmu menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka bererti ;

Pengetahuan dalam perkara dunia, akhirat, zahir, batin dan lain-lain.
Kajian dalam sesuatu perkara.
Hadirnya makna dalam diri seseorang.

Dari segi pemahaman yang mudah, ilmu bermaksud suatu pengetahuan yang merangkumi pengetahuan yang diperolehi melalui belajar atau proses dan aktiviti pembelajaran seperti pemerhatian, kajian, eksperimen dan sebagainya serta boleh juga diperolehi melalui pengalaman.

Ilmu juga merangkumi pengetahuan mengenai perkara yang berasaskan kebenaran, kebatilan, keraguan (bimbang atau bingung) dan syak (was-was).

Selain dari itu, ilmu juga berbentuk umum yang meliputi pengetahuan mengenai hal-hal keduniaan dan akhirat, iaitu ilmu fardhu ain dan fardhu kifayah.
http://www.iluvislam.com/inspirasi/motivasi/906-tujuan-menuntut-ilmu.html
Nikmatnya Menuntut Ilmu (Bagian 1)
Diantara sekian banyak nikmat Allah yang telah kita rasakan, ada satu nikmat yang melandasi datangnya nikmat-nikmat yang lain, yaitu ilmu. Sebab dengan ilmu, seseorang akan dapat memahami berbagai hal dan karena ilmu juga, seseorang akan mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi di sisi Allah, juga di kalangan manusia. Terutama jika disertai dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik dia seorang budak atau orang merdeka; seorang bawahan atau atasan; seorang rakyat jelata ataupun para raja. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya,

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian, Berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untuk kalian. Dan apabila dikatakan, Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui atas apa yang kalian kerjakan. (Qs. Al-Mujadilah: 11)
http://muslimah.or.id/akhlak-dan-nasehat/nikmatnya-menuntut-ilmu.html

Nikmatnya Menuntut Ilmu (Bagian 2)
KEUTAMAAN SEORANG YANG MENUNTUT ILMU SYARI

Seseorang yang mempelajari ilmu syari akan mendapatkan keutamaan yang tidak diperoleh oleh orang yang tidak mempelajarinya. Oleh karena itu, Allah membedakan nilai seorang hamba berdasarkan ilmu. Ada banyak keutamaan yang dapat diperoleh oleh para penuntut ilmu syari, namun penulis akan menguraikan beberapa keutamaan di antaranya adalah:

Pertama, Allah Taala akan mengangkat derajatnya, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya,

Artinya: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. (Qs. Al-Mujadilah: 11)
http://muslimah.or.id/akhlak-dan-nasehat/nikmatnya-menuntut-ilmu-bagian-2.html
Menuntut Ilmu Agama Adalah Wajib Bagi Setiap Muslim
http://ahmad.web.id/menuntut-ilmu-agama-adalah-wajib-bagi-setiap-muslim/
http://hatiorganik.faceblog.com/index.php/2012/11/21/recentpost/
http://dedi5611.blogdetik.com


TAGS


-

Author

Follow Me